Търговска гаранция

Продукти, които се предлагат на настоящия онлайн магазин www.sportlic.com се придружават с оригинални гаранционни карти, за които производителят е предоставил такива.

Съгласно чл. 119 от ЗЗП, СпортЛик ЕООД предоставя ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ за ежедневни и спортни обувки, ежедневни и спортни облекла и аксесоари за срок от 30 дни, считано от датата на покупката на съответната стока. ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ може да се предявява във всички търговски обекти на СпортЛик ЕООД или по електронен път на e-mail: contact@sportlic.com . Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакти с подробно описание на проблема или причината за рекламация.

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ задължава СпортЛик ЕООД да поправи или замени гаранционната стока с друга на същата или по-висока стойност, като в случай на замяна със стока на по-висока стойност, разликата следва да бъде заплатена от Клиента. Срокът за уреждане на рекламациите е съобразно чл. 113 от ЗЗП и е един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. При предявяване на рекламацията клиентът следва да представя получената заедно със стоката ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ и касовата бележка за закупената стока.

В случаите, когато е предявена рекламация по електронен път чрез формата за рекламации, разположена на сайта и тя бъде счетена за уважителна, то транспортните разходи за връщането и повторното изпращане на продукта ще бъдат за сметка на Търговеца.

Дефекти, даващи основание за рекламация:

- сцепване на кожата

- разцепено ходило

- падане на форта

- разкъсан шев

- повредени ципове

- повредена камерна част на обувката

СпортЛик ЕООД не носи гаранционна отговорност при повреди, възникнали вследствие на неправилна експлоатация и поддръжка.

В случай, че се нуждаете от съдействие се свържете с нас чрез нашите контакти .